Jak zmierzyć duszę. Supernove odcinek 2

W 1921 Carl Gustaw Jung wydał książkę „Typy psychologiczne”. Po raz pierwszy opisał w niej takie pojęcia jak ekstrawersja i introwersja. Na podstawie teorii osobowości Junga, Katherine Briggs i Isabel Myers, matka i córka, stworzyły kwestionariusz przyporządkowujący każdego do jednego z 16 typów osobowości. Test ten zyskał popularność po drugiej wojnie światowej. Obecnie szacuje się, że co roku wykonuje go 4 miliony ludzi na świecie, a rynek testów osobowości to 2 biliony dolarów na świecie. Rozmawiamy o tym co oznaczają tajemnicze literki ENTP, o tym czego można się o sobie dowiedzieć i komu są tak naprawdę potrzebne. Próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie czy da się zmierzyć duszę?