Boomersi, Milenialsi, a sprawa polska. Supernove odcinek 1

Kim są tak naprawdę Boomersi, Milienialsi i Pokolenie Z? Czy ludzie urodzeni w innych dekadach różnią się tak bardzo między sobą swoimi postawami, wyznawanymi wartościami, aspiracjami i sposobem życia? A może te podziały to tylko powielanie stereotypów i nowy sposób na stary konflikt „młodzi” kontra „starzy”

Jak zmierzyć duszę. Supernove odcinek 2

W 1921 Carl Gustaw Jung wydał książkę „Typy psychologiczne”. Po raz pierwszy opisał w niej takie pojęcia jak ekstrawersja i introwersja. Na podstawie teorii osobowości Junga, Katherine Briggs i Isabel Myers, matka i córka, stworzyły kwestionariusz przyporządkowujący każdego do jednego z 16 typów osobowości. Test ten zyskał popularność po drugiej wojnie światowej. Obecnie szacuje się, że co roku wykonuje go 4 miliony ludzi na świecie, a rynek testów osobowości to 2 biliony dolarów na świecie. Rozmawiamy o tym co oznaczają tajemnicze literki ENTP, o tym czego można się o sobie dowiedzieć i komu są tak naprawdę potrzebne. Próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie czy da się zmierzyć duszę?